Trager

facebook_1479750187606

Trager-menetelmä on yhdysvaltalaisen lääkäri Milton Tragerin (1908-1997) kehittämä hoito- ja liikuntamuoto. Hän omisti elämästään lähes 60 vuotta menetelmänsä kehittämiseen ja paranteluun. Trageria on käytetty hoitomuotona USA:ssa jo yli 70 vuoden ajan, ja tällä hetkellä koulutettuja trager-terapeutteja on maailmassa noin 2000. Suomessa on alalle koulutettu vuodesta 2003 lähtien ja valmistuneita on n. 30.

 

Trager-lähestymistapaan kuuluu sekä Trager-hoito, että Trager-liikunta, joiden avulla voit oppia kevyemmän tavan olla ja liikkua. Trager-menetelmä voidaan lukea kehoa ja mieltä yhdistäviin ns. somaattisiin menetelmiin.

(kts. lisää Suomen Trager-yhdistys)

 

Trager on viralliselta määritelmältään yhdistelmä kosketusta, liikettä ja meditaatiota. Hoidon tarkoituksena on laukaista lempeästi erilaisia jännityksiä ja kipuja. Hoidossa käsitellään kehoa ja mieltä, ja terapeutille olennaisinta on hoitajana ymmärtää miten olla samanaikaisesti sekä aktiivinen että tekemättä mitään.

 

Hän liikuttaa raajaa sen omien liikeratojen ja liikkuvuuden mukaisesti ja etsii kuinka saisi liikkeen vielä kevyemmäksi, pehmeämmäksi, vapaammaksi. Hoidossa ei satuteta kehoa vaan sen on miellyttävää kosketusta ja kunnioittavaa läsnäoloa liikkeen kera.

 

Trager-logo "Tanssiva pilvi "kuvaa hyvin trager-hoidon jälkeistä olotilaa.

Hoito kestää yleensä tunnista puoleentoista. Asiakas lepää tai jopa nukkuu peiton alla sen ajan. Veri alkaa kiertää, keho lämpenee ja nesteet lähtevät liikkeelle - aivan kuten hieronnassa. Koska jokainen raaja, nivel ja kehon osa rasittuu omalla tavallaan erilaisesta käytöstä johtuen, terapeutti pyrkii aistimaan mitä mikäkin kohta tarvitsee ja toimii niiden mukaisesti. Hoito soveltuu esimerkiksi niska- ja hartiasärkyihin, selkäkipuihin sekä issiasvaivoihin.

 

Trager ei ole tarkka tekniikka tai standardoitu menetelmä, ei siis ole tiettyä kaavaa tai tapaa, mitä hoidossa tulisi noudattaa. Kyseessä on koulutusoppi. Siinä ei pyritä muuttamaan kudosten rakennetta tai saavuttamaan erilaisissa oireissa tiettyä tulosta. Tavoitteena on herättää lihaksissa ja nivelissä tunneaistimuksia, jotka menevät keskushermostoon asti. Sen jälkeen autonominen hermosto vaikuttaa koko elimistöön.

Hoidon päätteeksi terapeutti opastaa vielä kotona tehtäviin harjoitteisiin, jotka suunnitellaan jokaisen asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.